SERA


Çetaş Sera, Erzurum’da bitki ve çiçek seracılığında mevcut potansiyeli daha yükseklere taşımaktadır. Sera yatırımımızla üretimi teşvik ediyor; ekonomiye, şehrimize ve insanımıza katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Erzurum iklim şartlarına uyum sağlayamayan bitki türleri ve iç mekan bitkileri 1000 m2’lik seramızda üretilecek ve buradan halkımıza satış gerçekleşecektir. Hızlı bir şekilde büyütülmesi hedeflenen sera, ürün gamını çeşitlendirecek ve Erzurum’da örnek teşkil edecektir.

Özel Projelerinizle Alakalı Görüşmek için